< Argus Services - Online Marketing & Webdevelopment

Privacy Statement

 • Home
 • Privacy Statement


PRIVACYBELEID

 1. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken,voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken,hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten van onze website.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT ARGUS SERVICES PERSOONSGEGEVENS?

 1. Argus Services verwerkt persoonsgegevens voor: Het verzamelen van persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en web development; Servicedoeleinden,zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de website of telefonisch; Marketingdoeleinden,zoals het verzenden van nieuwsbrieven,gebruik van Remarketing en Google Analytics en sociale mediakanalen zoals Facebook,Twitter,Instagram en LinkedIn. Financiële administratie,indien u klant bent of wordt bij Argus Services hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële)administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Argus Services dienstverlening en activiteiten;

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT ARGUS SERVICES

 1. Argus Services verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van gebruikers van de website: Persoonlijke gegevens,zoals naam,geslacht, e-mailadres,telefoonnummer en geboortedatum; Interactiegegevens,zoals IP-adres,surfgedrag op de website,klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact die je via de website hebt gesteld.

AAN WIE VERSTREKT ARGUS SERVICES PERSOONSGEGEVENS

 1. Argus Services verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Argus Services zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Argus Services zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is of indien dit is toegestaan op grond van de algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

HOE LANG BEWAART ARGUS SERVICES PERSOONSGEGEVENS

 1. Argus Services bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn,worden deze geanonimiseerd of verwijderd.
 2. Argus Services bewaart de emailadressen,na nadrukkelijke toestemming van de gebruiker,te allen tijde. Dit om de nieuwsbrieven van Argus Services te kunnen blijven verzenden. De gebruiker heeft altijd het recht om aan Argus Services te verzoeken het emailadres uit ons bestand te verwijderen.

BEVEILIGING

 1. Argus Services heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

WERKEN MET DERDE PARTIJEN

 1. Argus Services is een externe partner van Google (Werken met derde partijen).

LINKS

 1. Op de website van Argus Services zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Argus Services kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

WAT DOET ARGUS SERVICES MET COOKIES

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen,bijvoorbeeld in de browser van je computer,tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens,soms persoonsgegevens,opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.
 2. JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken,die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts),deze in kleine,eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies)en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan Argus Services en/of externe partijen. Al deze technieken noemen we samen ‘Cookies en Soortgelijke Technieken’(verder: ‘Cookies’).Cookies en Soortgelijke Technieken’ (verder: ‘Cookies’).

VOOR WELKE DOELEINDEN PLAATST ARGUS SERVICES COOKIES?

 1. Onze website kan Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
 2. Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website,diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken. Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze websites,zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten,al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
 3. Analytische Cookies. Argus Services gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze,om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Argus Services kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website verbeteren. Advertentie of tracking Cookies. Argus Services maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld,geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen,segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen,al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op de website van Argus Services (verder:‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming,omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via ‘third party cookies’ worden verwerkt,zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Argus Services heeft daar geen invloed op.

WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERZAMELT ARGUS SERVICES VIA COOKIES?

 1. Argus Services verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd),surf- en klikgedrag,cookie identifiers,technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm),vanaf welke pagina je op Argus Services website bent gekomen,wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt,of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website en welke pagina's je bezoekt op onze website.

HOE KUN JE JE VERZETTEN TEGEN COOKIES?

 1. Door de instellingen van je browser te wijzigen,kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze website)mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze website aanvaardt,krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics,kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren.
 2. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor,zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices

VRAGEN

 1. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Argus Services,dan kunt u deze richten aan Argus Services,Kromhout 118R,3311 RJ Dordrecht,tel: +31 6 364 89 316 of per e-mail:info@argusservices.nl.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

 1. Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.